Als ondernemer ben je van nature vaak een ‘kansdenker’ en een optimist. Dat moet ook, want je gaat paden bewandelen die anderen nog niet eerder ingeslagen zijn. Het kijken naar risico’s ligt minder voor de hand, maar verdient evenveel aandacht. Als je dat niet doet, kan dat je immers afhouden van je gewenste resultaat en in het slechtste geval zakelijk en persoonlijk beschadigen. Ik heb die noodzakelijke balans in mijn ondernemersbestaan sterk onderschat, ondanks een persoonlijke tip van niemand minder dan Richard Branson. Ik ontmoette hem in 2009 op een evenement waarbij hij mij adviseerde:

Manage your downside risk

Ik hoorde wat hij zei, maar de boodschap drong toen niet echt tot me door. Juist in een periode dat het erg goed gaat met je onderneming is het zaak om risico’s kritisch onder de loep te nemen. Kijk hierbij zowel naar interne als externe factoren die een bedreiging kunnen vormen. Natuurlijk is het onmogelijk om externe factoren allemaal te voorzien. Tussen 1998 en 2002 hadden de “dot-com bubble” en de aanslagen van 9/11 een enorme impact op mijn IT-bedrijf. En in 2008 had de wereldwijde hypotheekcrisis voor de onderneming die ik toen had desastreuze gevolgen. Op dit soort tegenslagen kun je onmogelijk helemaal voorbereid zijn, maar één ding heb ik er wel van geleerd: zorg dat je flexibel blijft in mensen, processen en systemen zodat je in een relatief korte tijd een nieuw werkterrein kunt opzoeken om je ondernemersbestaan voort te zetten. Als je naar de interne factoren kijkt, stel jezelf dan vragen als: Waar zitten de grootste afhankelijkheden? Hoe liggen juridisch en fiscaal de lijntjes tussen mijn verschillende ondernemersactiviteiten? Zijn alle onderlinge contracten op orde? Allemaal vragen waarmee je liever als ondernemer niet bezig bent, maar die van levensbelang kunnen zijn.