Op het MKB Ondernemerscongres in Utrecht op 27 oktober jl. hebben we de aftrap gedaan voor ons nieuwe bedrijf Journey of Enterprises.

Met Journey of Enterprises willen we ondernemers handvatten bieden die nodig zijn om de toekomst van hun ondernemerschap vorm te geven. Het organiseren van ‘ondernemersreizen’ vervult hierin een belangrijke rol.

Het doel van onze ondernemersreizen is om met andere ondernemers te sparren over het ondernemerschap en te leren van elkaar. De focus ligt daarbij op ‘de mens’ achter de ondernemer. Waarom doe je wat je doet? Welke uitdagingen heb je, zowel zakelijk als privé? Vervolgens helpen we je om de antwoorden op dit soort vragen concreet door te vertalen naar je zakelijke doelstellingen. Dit faciliteren Ralph en ik vanuit onze achtergrond en ervaring middels prikkelende werkvormen en intervisie sessies. We gebruiken hiervoor een eigen ‘Journey of Enterprises Canvas’ waarmee we jouw persoonlijke ‘Journey’ gaan ontdekken (in het kort: verleden, heden, toekomst en dat zowel zakelijk als privé).

We vragen van deelnemers om op de reis zowel te komen ‘halen’ als ‘brengen’. Dus dat je datgene waar jij goed in bent, of wat je hebt meegemaakt/geleerd als ondernemer, ook overbrengt op de andere
deelnemers om ze verder te helpen.

Onze eerste ondernemersreis staat gepland voor november 2016. We kunnen niet wachten!